• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đầu tư hơn 700 tỷ đồng cấp điện cho nông thôn Bình Thuận

Theo Bộ Tài chính, Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bình Thuận được đưa vào Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020, tổng mức đầu tư là 734 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 624 tỷ đồng.

điện
Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia để giải quyết nhu cầu khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính tiếp tục trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp Quốc hội. Cử tri Bình Thuận kiến nghị các bộ: Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn để thực hiện Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bình Thuận để giải quyết nhu cầu cấp điện khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Bộ Tài chính cho biết, dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bình Thuận thuộc danh mục đầu tư từ Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, theo cơ chế quy định tại Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án được Bộ Công thương phê duyệt do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư và tổ chức thực hiện với tổng mức đầu tư được duyệt là 734,275 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 624,134 tỷ đồng (85%); vốn của EVN tự cân đối là 110,141 tỷ đồng (chiếm 15%). Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí thực hiện Chương trình điện nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 còn hạn chế nên dự án chưa có trong Danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020.

Dự án tiếp tục được tổng hợp trong danh mục đầu tư từ Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020, theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (tổng mức đầu tư là 734 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương từ nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ là 624 tỷ đồng; vốn của EVN tự cân đối là 110 tỷ đồng).

Tại Quyết định số 1740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã quy định trách nhiệm của các bộ liên quan. Theo đó, Bộ Công thương có trách nhiệm tổng hợp và xây dựng kế hoạch trung hạn, kế hoạch hàng năm của chương trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan.

Bộ Công thương cũng là bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong việc vận động các nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để thực hiện.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển theo kế hoạch trung hạn và hàng năm để thực hiện. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương huy động nguồn vốn để hỗ trợ đầu tư các dự án thành phần trong chương trình.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận làm việc cụ thể với các bộ để rà soát, tổng hợp bố trí vốn thực hiện dự án theo quy định. Bộ Tài chính sẽ phối hợp tổng hợp, cân đối, bố trí vốn đầu tư trung hạn và hằng năm thực hiện dự án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công./.

Minh Anh


Tác giả: Minh Anh
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan