• :
  • :
Các ngân hàng thắng lớn trong năm 2019

Các ngân hàng thắng lớn trong năm 2019

Lợi nhuận cao kỷ lục, nợ xấu giảm mạnh, các ngân hàng có lực để lấy lại toàn bộ nợ xấu đã bán cho VAMC để tự xử lý, gần 20 ngân hàng đã hoàn thành chuẩn Basel II…
Hải quan Cát Lái thu ngân sách vượt hơn 9% chỉ tiêu

Hải quan Cát Lái thu ngân sách vượt hơn 9% chỉ tiêu

Kết thúc năm 2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Hải quan Cát Lái) thu ngân sách nhà nước (NSNN) được 45.367,6 tỷ đồng, vượt 9,32% chỉ tiêu được giao và 6,5% chỉ tiêu phấn đấu. Tính về số tuyệt đối, mức thu trên vượt 3.268,5 tỷ ...