• :
  • :

Khô bò 30 năm chợ Xóm Chiếu nhìn đen thui nhưng ngày bán cả 100 ký, xuất khẩu đi Mỹ

Video liên quan