• :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp nhận Bitcoin làm phương tiện thanh toán chính thức
Các nhà lập pháp của Quốc hội El Salvador đã bỏ phiếu và có kết quả "đa số" ủng hộ Luật Bitcoin.