• :
  • :
Triển vọng sáng của nền kinh tế

Triển vọng sáng của nền kinh tế

Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế thế giới nói chung, tuy nhiên kinh tế Việt Nam được dự báo có nhiều triển vọng khả quan bởi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn ổn định; cùng với đó kim ngạch xuất khẩu (XK) có sự bứt ...