• :
  • :

Vietnam Airlines bổ nhiệm hàng loạt Phó Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - Mã: HVN) vừa ra nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ba ông Nguyễn Chiến Thắng, Tô Ngọc Giang và Đinh Văn Tuấn. Nâng tổng số người giữ chức vụ này lên ...