• :
  • :

Nơi nào có cò đất, nơi đó luật phải nghiêm

Thời gian gần đây, tình trạng sốt đất tại các địa phương đã tái diễn trở lại tại khắp các địa phương trên cả nước. Đất nền nhanh chóng trở thành một trong những kênh đầu tư tối ưu khi mà lãi suất vẫn đang duy trì ở mức thấp.