• :
  • :
Đã chi hơn 61.498 tỷ đồng hoàn thuế giá trị gia tăng

Đã chi hơn 61.498 tỷ đồng hoàn thuế giá trị gia tăng

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, đến 30/6/2020, toàn ngành Thuế đã ban hành 10.490 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), với tổng số tiền thuế hoàn là hơn 61.498 tỷ đồng, bằng 47,3% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2020 đã được Quốc hội ...