• :
  • :
Trung Quốc bơm hơn 100 tỷ NDT vào thị trường

Trung Quốc bơm hơn 100 tỷ NDT vào thị trường

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) ngày 28/6 thông báo bơm 100 tỷ Nhân dân tệ (NDT, 14,17 tỷ USD) vào thị trường thông qua các hợp đồng mua lại (repo) đảo ngược kỳ hạn 7 ngày để duy trì sự ổn định thanh khoản của hệ thống ngân hàng.
Nhiều địa phương giải ngân vốn vay nước ngoài còn thấp

Nhiều địa phương giải ngân vốn vay nước ngoài còn thấp

Tính đến nay, tổng số giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài từ đầu năm tới nay mới đạt 7.427 tỷ đồng, tương ứng với 13,1% dự toán của năm 2020. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương vẫn đang tiếp tục giải ngân phần vốn của năm 2019 ...