• :
  • :
12 Luật có hiệu lực từ 1/7/2020

12 Luật có hiệu lực từ 1/7/2020

Từ ngày 1/7/2020, 12 Luật sẽ có hiệu lực như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương...
Hàng Việt trước áp lực từ EVFTA

Hàng Việt trước áp lực từ EVFTA

Thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) có thể gây áp lực cho hàng Việt trong quá trình hội nhập. Bà Louise Hawley - Tổng giám đốc Nielsen Việt Nam - đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Công Thương xung quanh các giải pháp để ...