• :
  • :
3 kịch bản thị trường bất động sản năm 2020

3 kịch bản thị trường bất động sản năm 2020

Trước những biến động của thị trường trong nước và thế giới, các chuyên gia đưa ra 3 nhận định về thị trường bất động sản Việt Nam 2020 gồm: Ổn định; tích cực; tiêu cực. Trong đó, kịch bản thị trường ổn định và có đi lên, với giả thiết là tình hình ...