• :
  • :
Ngân hàng ngóng nới room tín dụng

Ngân hàng ngóng nới room tín dụng

Dù tăng trưởng tín dụng rất ì ạch trong 6 tháng đầu năm 2020, nhưng nhiều ngân hàng vẫn ngóng được nới room tín dụng để rộng đường chạy đua nửa cuối năm.
Giá trị xuất khẩu lâm sản đạt trên 5,3 tỷ USD

Giá trị xuất khẩu lâm sản đạt trên 5,3 tỷ USD

Giá trị xuất khẩu lâm sản 6 tháng đầu năm đạt trên 5,3 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2019; ước cả năm đạt 11,75 - 12 tỷ USD. Trong bối cảnh dịch Covid-19, giá trị xuất khẩu lâm sản vẫn tăng 2,7%, góp phần quan trọng vào giá trị chung của toàn ...