• :
  • :

Cổ phiếu phòng thủ chuyển trạng thái 'phản công'

Nhiều chuyên gia đánh giá cổ nhà đầu tư sẽ hướng tới nhóm cổ phiếu phòng thủ vì có nền tảng tăng trưởng ổn định và chưa tăng giá quá nhiều trong vòng hai năm qua. Mặc dù là cổ phiếu phòng thủ nhưng thị giá của một số mã trong nhóm đang có sự tăng ...