• :
  • :

Cổ phiếu phòng thủ lại được chú ý

Cổ phiếu phòng thủ điển hình là các cổ phiếu ngành điện và nước. Cổ phiếu phòng thủ có mức giảm thấp hơn thị trường chung trong giai đoạn 1 tháng vừa qua. Các nhà đầu tư có thâm niên thường sử dụng chiến lược phòng thủ khi không chắc chắn về thị ...