• :
  • :

Người kế nhiệm Warren Buffet là ai?

Huyền thoại Warren Buffett cuối cùng cũng có một người kế nhiệm chính thức để sau này trao lại quyền điều hành Berkshire Hathaway. Cái tên Greg Abel đã được nhắc tới tại Đại hội cổ đông hôm thứ Hai.