• :
  • :

Nắm bắt cơ hội đầu tư trong năm 2023

Theo VinaCapital, P/E (hệ số giá trên thu nhập) của Việt Nam đang ở mức thấp trong vòng 10 năm trở lại đây. Dự báo năm 2023, P/E có thể đạt khoảng 10 lần. So với các thị trường khác trong khu vực ASEAN, P/E thị trường chứng khoán Việt Nam đang thấp ...