• :
  • :

Giải mã thành công của Quảng Ninh trong thu hút đầu tư: Bài 3: Ngành Công Thương Quảng Ninh làm tốt vai trò thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song ngành Công Thương Quảng Ninh với nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác xúc tiến đầu tư lĩnh vực công nghiệp, chế biến chế tạo, nhờ đó đã phát huy được vai trò chủ đạo trong việc phục hồi kinh tế ...

Lọc tìm cơ hội đầu tư quý IV

Thị trường Việt Nam được định vị ở vùng giá hợp lý với mức tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) vượt trội (16,1%). Trong đó, những ngành có triển vọng phục hồi tích cực sau đại dịch sẽ là cơ hội đầu tư tốt cho quý IV và xa hơn.