• :
  • :

Giá đất leo cao tại 7 địa phương

Sau khoảng 2 tháng cơn sốt đất diễn ra khắp nơi, hiện nay nhiều khu vực đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, ở những khu vực này đã thiết lập mặt bằng giá mới.