• :
  • :

Bất động sản công nghiệp đối diện nhiều thách thức

Nửa cuối năm, bất động sản KCN sẽ đối diện một số thách thức khi dịch Covid-19 lây lan nhanh, xâm nhập vào các KCN. Dù có nhiều cơ hội nhưng việc thu hút đầu tư nước ngoài vào bất động sản công nghiệp vẫn được cho là còn một số điểm nghẽn...