• :
  • :

Đầu tư và đầu cơ

Thời gian luôn là bạn của những doanh nghiệp thực sự tốt. Lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng minh với những doanh nghiệp tăng trưởng, giá cổ phiếu sẽ không có đỉnh.

Khuyến nghị đầu tư ngày 12/5/2022: CTG, KDH

Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vừa đưa ra khuyến nghị đầu tư cho loạt cổ phiếu như: CTG và KDH. Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin trích dẫn để bạn đọc tham khảo.