• :
  • :

Nuôi dúi - hướng đi mới của nông dân Quảng Bình

Sau 2 năm khởi nghiệp, mô hình nuôi dúi thương phẩm và sinh sản tại nhà của anh Trần Ngọc Hòa (sinh năm 1990, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) đã cho thu nhập cao, mở ra hướng đi mới cho nhiều người dân trên địa bàn có chung ý tưởng ...

Doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp sáng tạo

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, năm 2023 kinh tế của tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng cường GRDP đạt trên 5,35%, cao hơn mức bình quân chung cả nước và đứng thứ 2 vùng Đông Nam bộ. Đặc biệt, tổng doanh thu du lịch đạt 1.895 tỷ đồng ...