• :
  • :

Ngân hàng lo khó tăng tín dụng

Dù từ đầu tháng 5 đến nay, các ngân hàng thương mại liên tục đua nhau giảm lãi suất huy động. Từ đó, lãi suất cho vay giảm nhưng nhiều ngân hàng lo lắng, dù lãi suất cho vay giảm nhưng kinh tế khó khăn nên khó tăng trưởng tín dụng.