• :
  • :

Người dân Long An thu nhập bình quân 4.000 USD/năm

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh Long An năm 2023 đạt 5,77%, cao hơn mức bình quân chung cả nước; quy mô kinh tế của Long An đứng thứ 13 cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 96 triệu đồng, tương đương 4.000 USD.