• :
  • :

Từ đêm nay, miền Bắc gia tăng mưa

Sau hai ngày khá tạnh ráo, từ đêm nay (14/8), vùng hội tụ gió trên cao phát triển trở lại, miền Bắc gia tăng mưa, đặc biệt là khu vực trung du, vùng núi. Các khu vực khác trên cả nước trời ít mưa.