• :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Góp ý dự thảo Luật Đất đai: Bất cập bảng giá đất
Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), HoREA cho rằng quy định về bảng giá đất đang có nhiều điểm bất cập, khó thực hiện.