|
  • :
  • :

Cùng xây dựng một Petrovietnam gắn kết, vững mạnh

Đoàn kết là tư tưởng rất lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chìa khóa then chốt quyết định thắng lợi. Đó cũng là truyền thống xuyên suốt làm nên những thành tựu của vẻ vang của ngành Dầu khí Việt Nam trong suốt 60 năm hình thành và phát triển. Củng cố và ...